175 jaar TU Delft in beeld

175 jaar TU Delft in beeld 2017-02-07T09:09:02+00:00

Met één bijzonder beeld per jaar maken we samen een geschiedenis van de TU Delft zichtbaar. Doe je mee? Duik in je beeldarchief en stuur je bijdrage naar tud175@tudelft.nl

1966

1966

De Aula van de TU Delft wordt opgeleverd. Architecten Van den Broek en Bakema maakten een gebouw met veel beton dat vanwege zijn vorm de bijnamen 'ufo' en 'kikker' kreeg. Beeld: Trésorcollectie TU Delft

1967

1967

De sleeptank bij Scheepsbouwkunde.

1976

1976

Prins Claus opent in 1976 het Geodesie-gebouw van de TH Delft. Foto: Koen Suyk, voorgesteld door Adri Swartjes

1990

1990

Luchtfoto van de Kanaalweg, gemaakt in 1990. Rechts in het midden het huidge Science Centre aan de Mijnbouwstraat, links daarvan de Botanische Tuin, daarnaast het gebouw dat Robovalley nu huisvest.

1999

1999

Vijftien liter cultuur met Anammox-bacteriën, die milieuvervuilend nitriet en ammonium omzetten in stikstofgas. Anammox werd in de periode 1991-1999 gekweekt en geïdentificeerd door de groep van em. prof. Gijs Kuenen en nu wereldwijd in de waterzuivering toegepast.

2007

2007

In mei 2007 werd gestart met de aanleg van de trambaan in het Mekelpark. Een jaar later was deze gereed. Foto: Tim Vlemmix

2008

2008

Op 13 mei 2008 werd het faculteitsgebouw van Bouwkunde door brand verwoest. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar climate design and sustainability bij deze faculteit, was een van de getuigen. Foto: Michiel Fremouw

2012

2012

Prometheus met Wilma van Wezenbeek, directeur TU Delft Library. Foto: Jan van der Heul, voorgesteld door Marion van Putten

2016

2016

In september 2016 startten meer dan tweeduizend internationale studenten hun opleiding bij de TU Delft. Beeld ingestuurd door Marjo van Koppen.