Microbioloog Beijerinck bestudeert een zieke tabaksplant en ontdekt de minuscule, levende verwekker van die ziekte: het virus.